Governmental-Accounting

دوره حسابداری دولتی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای

800,000 تومان

شهریه دوره :

برای فعال سازی رمز پویا میتوانید راهنمای فعال‌سازی رمز پویا را مطالعه نمایید.

توضیحات

عنوان دوره آموزشی:  حسابداری دولتی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای

این دوره ی آموزشی با هدف ایجاد توانایی به کارگیری کلیه عملیات حسابداری مستقل عمومی و حساب های مستقل درآمدهای اختصاصی و عملیات حسابداری حساب های مستقل  برگزار می شود.

 

تعداد ساعت آموزشی: 8 ساعت

سرفصل های آموزشی

-حساب مستقل وجوه سپرده
-حساب مستقل اعتبارات تملک
-دارائی های سرمایه ای
-آشنایی با فرم ها
-دفاتر و گزارش حساب مستقل سایر منابع اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای
-کلیات موازین و استانداردهای حسابداری دولتی
-روش های متداول حسابداری
-حساب مستقل و گروه حساب مستقل دولتی،
-مفاهیم وجوه مستقل
-گروه حساب مستقل بودجه ای
-گروه حساب مستقل دریافت ها و پرداخت ها

  مشاهده تصویر بزرگتر