anagment-danesh

مدیریت دانش

800,000 تومان

برای فعال سازی رمز پویا میتوانید راهنمای فعال‌سازی رمز پویا را مطالعه نمایید.

توضیحات

 

تعداد ساعت آموزشی=16 ساعت

 

  مشاهده تصویر بزرگتر