Untitled-1

دوره درآمد و انواع آن

800,000 تومان

شهریه دوره :

برای فعال سازی رمز پویا میتوانید راهنمای فعال‌سازی رمز پویا را مطالعه نمایید.

توضیحات

عنوان دوره آموزشی:  درآمد و انواع آن

درآمد بهای کالای فروش رفته یا خدماتی انجام شده است . هنگامی که موسسه ای خدماتی را انجام یا کالایی را به مشتریان تحویل می دهد، پول یا دارایی دیگری از آنان دریافت می کند. ورود این پول یا دارایی را به موسسه درآمد می گویند. مبلغ در آمد در هر معامله ای از طریق ارزش دارایی یا دارایی های که در ازای آن به دست می آید و معمولا به شکل نقد یا مطالبات است ، اندازه گیری و در صورت های مالی مربوط به دوره ای که طی آن تحقیق پیدا کرده است ، منعکس می شود.بنابراین ، مبلغ درآمد برابر است با حاصل جمع وجوه دریافتی و مطالبات از مشتریان.

 

تعداد ساعت آموزشی: 10 ساعت

سر فصل ها

-آشنایی با حسابداری

-انواع حسابداری

-آشنایی با درآمد

-مفهوم درآمد در حسابداری

-ثبت سند درآمد در حسابداری

-کار با نرم افزار حسابداری

  مشاهده تصویر بزرگتر