KHAREJI

دوره بازرگانی خارجی و مکاتبات

800,000 تومان

شهریه دوره :

برای فعال سازی رمز پویا میتوانید راهنمای فعال‌سازی رمز پویا را مطالعه نمایید.

توضیحات

دوره بازرگانی خارجی و مکاتبات

یکی از مشکلات اساسی تجار و بازرگانان درانجام عملیات صادرات و واردات، تنظیم یک نامه تجاری متناسب با اصول مکاتبات تجاری است . تنظیم یک نامه تجاری صحیح به این اندازه اهمیت دارد که نشان دهنده اعتبار یک شرکت یا بازرگان است . بسیاری از بازرگانان با هزینه های زیاد هر باره برای تهیه یک نامه تجاری به مراکز ترجمه مراجعه می نمایند در صورتی که با یادگیری اصول و مبانی آن میتوانند این توانایی را پیدا کنند.

 

تعداد ساعت دوره آموزشی: 12 ساعت

   سرفصل ها:
فصل اول – آشنایی با بازرگانی
    مقدمه
    تعریف بازرگان
    وظایف بازرگان
    خدمات بازرگانان به تولید کنندگان
    خدمات بازرگانان به مصرف کنندگان
    خدمات بازرگانان به اقتصاد کشور
    انواع بازرگانی
    انواع واحدهای بازرگانی
    حق العمل و پروانه حق العمل کاری
    دسته بندی حق العمل‌کاران
    فصل دوم – بازرگانی خارجی
    اینکوترمز (Incoterms)
    مناطق آزاد تجاری
    تجارت متقابل و شیوه های مهم آن
    واردات و مراحل انجام آن
    روشهای پرداخت در معاملات بازرگانی
    سیستم هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا (HS)
    شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی
    مدارک موردنیاز جهت صدور کارت بازرگانی
    مدارک تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی
    اسناد حمل و بارنامه
    تشریفات مربوط به خرید کالا
    علائم اختصاری تجاری
    انواع اسناد بازرگانی
    انواع قراردادهای خارجی
    اتاق بازرگانی چیست؟
    فصل سوم – صادرات و واردات
    مشکلات و موانع صادرات غیرنفتی
     تنوع کالاهای صادراتی ایران
    انواع صادرات
    مشوق‌های صادراتی
     صادرات در حمل دریائی
     بازایابی در صادرات
     تشریفات غیر گمرکی قبل از ورود کالا به گمرک
    تشریفات غیرگمرکی پس از خروج کالا از گمرک اسناد و مدارک مورد نیاز فنون و اطلاعات
    راهنمای صادرات
    واردات در ایران
    فصل چهارم – اسنایی با گمرک ایران
    تاریخچه گمرک در ایران
     ساختار تشکیلاتی گمرک ایران
     نقش و وظایف گمرک
    نقش گمرک در کارائی تجارت
    هزینه‌های گمرکی
    مدت مجاز توقف کالا در گمرک
    تعرفه گمرکی
     محاسبات گمرکی
     عوارض گمرکی
    اطلاعات مورد نیاز گمرک
    روش‌های گمرکی
     مشوق صادرات
    تسهیل روش‌های گمرکی در صادرات
    مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی
    آشنائى با سیستم مکانیزه گمرکى نگار (نظام گمرکى آسان رایانه‌ای) -آسیکودا
    فصل پنجم – مدیریت خرید خارجی و سیستم‌های خرید
    مدیریت کالا (Material Management)
    مبانی خرید کالا
     مراحل خرید خارجی
     مذاکره
     خرید در سازمان‌های دولتی
     سیستم خرید و تهیه ماشین‌آلات و مواد (نو و کهنه)
     سیستم توزیع در ایران
    فصل ششم – نمایشگاه‌های بین‌المللی
    تعریف و انواع نمایشگاه
    تاریخچه تشکیل نمایشگاه‌های بین‌المللی
     تاریخچه نمایشگاه‌ها
     اهداف تشکیل
     معیارها و نحوه انتخاب نمایشگاه مناسب
    تعیین بودجه
     بازاریابی برای صادرات در نمایشگاه
     غرفه و مدیریت غرفه
    فصل هفتم – مکاتبات
    مکاتبه چیست
    مکاتبات بازرگانی
    مکاتبات اداری
    نامه های اداری
    مکاتبات بازرگانی و بازاریابی
    مکاتبات تجاری و بازرگانی
    مکاتبات بازرگانی و نحوه نوشتن نامه تجاری
    اجزای نامه تجاری
    توصیه های نگارشی
    فصل هشتم – بازرسی در بازگانی خارجی
    تاریخچه ی بازرسی در ایران
     استانداردهای مورد قبول مؤسسه
     سورویانس
    ”بازرسی کیفیت و کمیت“ Surveiliance
    چه اشخاصی از گواهی بازرسی متنفع می‌شوند؟ کارمزد بازرسی
    عدم تطابق کالا با سفارش مقطع بازرسی

  مشاهده تصویر بزرگتر