operational-budgeting

دوره بودجه ریزی عملیاتی

800,000 تومان

شهریه دوره :

برای فعال سازی رمز پویا میتوانید راهنمای فعال‌سازی رمز پویا را مطالعه نمایید.

توضیحات

عنوان دوره آموزشی:  بودجه ریزی عملیاتی

در این دوره شما نه تنها با قیمت تمام شده و مباحث مربوط به آن آشنا می شوید، بلکه با موضوع مهم بودجه ریزی عملیاتی نیز آشنا می شوید. بودجه ریزی عملیاتی را می توان فرایندی در نظر گرفت که به کمک آن هزینه ها و نتایج کار را به هم مرتبط می کنند. بسیاری از کشور های توسعه یافته اهمیت این موضوع را درک کرده اند و در تمامی شرکت ها و کسب و کار های شان از آن استفاده می کنند. بر همین اساس لازم است که ما نیز توجه ویژه ای به موضوع داشته باشیم.
بودجه عملیاتی هدفش تفکیک اعتبارات است و آن ها را به برنامه ها، وظایف، فعالیت ها و طرح ها تقسیم بندی می کند. رقم هایی که در بودجه ریزی عملیاتی پیش بینی می شود، باید بر اساس تجزیه و تحلیل های تفصیلی، برنامه ها و عملیات به دست آمده باشد. اگر بخواهیم یک مثال در این خصوص بزنیم می توانیم بگوییم که یک مدرسه خصوصی برآورد می کند که هزینه یک نیمکت چقدر می باشد و در نهایت برای یک مدرسه با صد نیمکت چقدر هزینه و زمان لازم است.
درواقع شما به عنوان کارشناس و مسئول بودجه ریزی عملیاتی باید بدانید که کارتان درست مانند یک سیستم برنامه ریزی است که بخش های مختلف کسب و کار یا سازمان، با توجه به استاندارد های مشخص و شاخص های عملکرد، پاسخگو می باشند. درواقع بودجه ای که به هر سازمانی اعطا می شود، برای رسیدن به یک سری اهداف خاص است و شما باید این اهداف را اولویت بندی کنید، تا بیشترین استفاده را بتوانید از بودجه دریافتی ببرید.
تعداد ساعت دوره آموزشی: 16 ساعت
سرفصل ها:
-تاریخچه، اصول و مفاهیم بودجه ریزی عملیاتی
-بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی و مقایسه با نظام قدیم بودجه ریزی
-مراحل و اصول هزینه یابی، خصوصیات انتخاب واحد حجم کار و طبقه بندی هزینه ها
-روش های هزینه یابی بر مبنای فعالیت
-الزامات بودجه ریزی عملیاتی و مواد قانونی آن

  مشاهده تصویر بزرگتر