Accounting-is-over

دوره حسابداری بهای تمام شده

800,000 تومان

شهریه دوره :

برای فعال سازی رمز پویا میتوانید راهنمای فعال‌سازی رمز پویا را مطالعه نمایید.

توضیحات

دوره حسابداری بهای تمام شده

حسابداری بهای تمام شده مواد می‌تواند یک نقش بسیار مهم و حیاتی را در این شرایط فعلی برای بقای کسب و کار ها بازی کند چرا که هر کسب و کار و یا شرکت تولیدی قبل از هر چیز بایستی بر تمامی هزینه های رایج و هزینه های کلی تولید محصولاتش اشراف کامل داشته باشد تا بتواند با آگاهی از آن، مسیر کسب و کارش را در جهتی به پیش ببرد تا آن را به پیشرفت و همچنین بقای پایدار نزدیک کند. لذا عدم آگاهی از بهای تمام شده قطعاً در دراز مدت شرکت را دچار ضررهای جبران ناپذیری کرده که گاهاً دیگر نمی‌توان آنها را رفع کرده و نهایتا به ورشکستگی شرکت می انجامد.

طول دوره حسابداری بهای تمام شده : 20 ساعت

 

سرفصل های آموزشی

فصل اول

توانایی درک مفاهیم حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)
آشنایی با مفهوم حسابداری صنعتی (تفاوت آن با حسابداری مالی)
آشنایی با اهمیت و کاربرد حسابداری صنعتی
نمایش درختی ساختار محصول
آشنایی با اصطلاحات متداول در حسابداری صنعتی
اجزای بهای تمام شده (مواد، دستمزد، سربار)
کالای در جریان ساخت
کالای ساخته شده

فصل دوم

طبقه بندی هزینه‌ها و گزارشات مربوطه
آشنایی با مفهوم هزینه و طبقه‌بندی آن
انواع طبقه بندی هزینه‌ها
بهای اولیه
بهای تبدیل
هزینه یابی برمبنای فعالیت
ارزیابی متوازن
ارزیابی متوازن به وسیله کاپلان و نورتون norton Robert Kaplan & David
ارزش افزوده اقتصادی
هزینه مستقیم و غیر مستقیم
هزینه ثابت و متغیر و نیمه متغیر
هزینه هاى ثابت :
هزینه هاى متغیر :
هزینه هاى نیمه متغیر:
آشنایی با انواع گزارشات درون سازمانی
گزارش مصرف مواد
گزارش بهای تمام شده کالای ساخته شده
آشنایی با انواع گزارشات برون سازمانی
گزارش بهای تمام شده کالای فروش رفته
– سود و زیان

فصل سوم

روش ثبت حسابداری مواد در دفاتر
آشنایی با ماهیت و نقش مواد در محصول
دامنه‌ کاربرد
اندازه‌گیری‌ موجودی‌ مواد و کالا
بهای‌ تمام‌ شده‌ موجودی‌ مواد و کالا
مخارج‌ خرید
مخارج‌ تبدیل‌
سایر مخارج‌
شناسایی انواع مواد (مستقیم و غیر مستقیم)
مواد غیر مستقیم
شناسایی اصول ثبت مواد خریداری شده و برگشت از خرید
روش حسابداری مواد
شناسایی اصول ثبت مواد مصرف شده و ارسالی به تولید
مواد مستقیم
شناسایی اصول روش‌های ارزیابی مواد مصرف شده
روش میانگین
روش fifo (اولین صادره از اولین وارده)
روش Lifo (اولین صادره از آخرین وارده)
شناسایی برگشت مواد از تولید به انبار و ثبت آن
شناسایی اصول گزارشات مصرف مواد
آشنایی با واحدهای تهیه و کنترل و مصرف مواد و اسناد و مدارک مثبته
دایره خرید
دایره کنترل کیفیت
دایره برنامه‌ریزی و انبار
دایره حسابداری
برگ درخواست خرید و سفارش
حواله
شناسایی اصول برنامه‌ریزی و کنترل میزان موجودی مواد
حداقل موجودی مواد
حداکثر موجودی مواد
باصرفه ترین مقدار سفارش
نقطه سفارش مجدد موجودی کالا
تولید درست به موقعJIT
منافع سیستمJIT
تعیین مقدار موجودی کالا
کنترل داخلی برموجودی کالا:

فصل چهارم

تهیه و تنظیم بودجه برای برقرای مدلهای کنترل و برنامه ریزی
شناسایی اصول بودجه بندی
تعریف بودجه و تاریخچه آن
آشنایی با صورت‌های مالی مقایسه ای
آشنایی با نسبت‌های مالی و انواع آن
نسبت‌های نقدینگی
نسبت‌های اهرمی
نسبت‌های فعالیت
نسبت‌های سودآوری

فصل پنجم

تسهیم هزینه‌ها بر حسب مراکز هزینه
آشنایی با مراکز هزینه و انواع آن
– مراکز هزینه تولیدی
– مراکز هزینه خدماتی
آشنایی با مفهوم تسهیم هزینه و مبانی آن
– روش‌های سرشکن کردن اولیه هزینه‌های سربار
تسهیم اولیه سربار
تسهیم ثانویه
مراحل تسهیم ثانویه
روشهای تسهیم ثانویه
تسهیم یک طرفه در دوایر خدماتی مستقل
گروههای هزینه سربار در حسابداری صنعتی
ارتباط هزینه های سربار با مراکز هزینه و تسهیم هزینه سربار
روش حسابداری سربار و جذب سربار در حسابها
اضافه یا کسر جذب سربار

فصل ششم

توانایی تنظیم هزینه‌های حسابداری صنعتی و فرم‌های مربوطه
آشنایی با سیستم‌های هزینه یابی
– هزینه یابی واقعی
– هزینه یابی استاندارد
– هزینه یابی مستقیم و نهایی
اصول گرد اوری هزینه ها
هزینه یابی سفارش کار
هزینه یابی مرحله ای
شناسایی اصول محاسبه هزینه یابی سفارشات
شناسایی اصول محاسبه حسابداری مواد
آشنایی با هزینه‌های دستمزد و تعریف ثبت مربوط به آن
اصول محاسبه و پرداخت دستمزد تشویقی
حسابداری سربار کارخانه
نحوه جمع آوری هزینه های عمومی در سرفصل های مناسب
شناسایی اصول محاسبه هزینه ها به روش سفارش کار

فصل هفتم

محاسبه ساخت محصول برای محاسبه کل هزینه
آشنایی با هزینه یابی مرحله ای و انواع آن
آشنایی با ویژگی های هزینه یابی مرحله ای از طریق دوایر
هزینه دستمزد و سربار کارخانه در مراحل تولید
آشنایی با معادل آحاد تکمیل کننده
محاسبات مربوط به تهیه گزارش هزینه تولید دایره دوم به روش میانگین موزون:
شناسایی اصول محاسبه ضایعات مراحل تولید
شناسایی اصول محاسبه قیمت تمام شده در صورت افزایش مواد در مراحل تولید
شناسایی اصول هزینه یابی محصولات مشترک و فرعی
آشنایی با هزینه های مشترک
آشنایی با محصولات فرعی و ویژگی های آن
آشنایی با محصولات مشترک و ویژگی های آن
شناسایی روش‌های هزینه یابی محصولات مشترک و فرعی
روش مقداری ( مقادیر فیزیکی)
روش ارزش نسبی فروش در مرحله نهایی
روش ارزش نسبی فروش در نقطه تفکیک
روش در صد سود نا خالص ثابت ( هزینه یابی معکوس )
شناسایی روش های تسهیم هزینه های مشترک

فصل هشتم

حسابداری پیشرفته صنعتی با نرم افزار
انواع نرم افزار حسابداری
اصول پذیرفته شده در حسابداری
تقسیمات اصول پذیرفته شده حسابداری
اصول حسابداری (Accounting Principles)
اصول استفاده از نرم افزار پارسیان
حسابهای کل
اضافه ، اصلاح ، حذف اطلاعات
2-حسابهای معین
حسابهای تفصیلی
سند حسابداری
صدور سند حسابداری
اصلاح سند حسابداری
حذف سند حسابداری
بازیابی اسناد حذف شده
دفاتر روزنامه در سطح معین / تفصیلی
دفتر کل
دفتر حساب های کل
تراز آزمایشی کل
محاسبه سود و زیان
صورت های مالی
لیست بدهکاران
لیست بستانکاران
کارت حساب
ریز گردش حسابها
کارکرد حساب
کارت حساب گروهی

  مشاهده تصویر بزرگتر