Financial-Accounting

دوره حسابداری مالی بازرگانی

800,000 تومان

شهریه دوره :

برای فعال سازی رمز پویا میتوانید راهنمای فعال‌سازی رمز پویا را مطالعه نمایید.

توضیحات

حسابداری مالی بازرگانی

حسابداری مالی بازرگانی شاخه ای در حسابداری است که به مدیریت اقتصادی پول و سرمایه پرداخته و مقایسه ای میان هزینه ها و نتایج حاصل از فعالیت های اقتصادی را انجام می دهد. به دست آوردن حداکثر سود با بکارگیری حداقل سرمایه، به واسطه حسابداری مالی بازرگانی صورت می گیرد. فعالان در زمینه حسابداری، باید از سرمایه داری و شرکت در امورات اقتصادی آگاهی کامل داشته باشند و بدانند که متناسب ترین نتایج چگونه حاصل می شوند. داشتن توجیه منطقی برای استفاده از سرمایه ها، بهبود فرآیندهای مالی، کاهش هزینه ها، جلوگیری از تناقضات مالی و سرمایه داری از جمله کارهایی هستند که در حسابداری مالی بازرگانی باید به آن ها توجه شود. برای حسابداری مالی بازرگانی باید به اوضاع بازارهای داخلی و خارجی نیز واقف باشید و بدانید که سرمایه ها را در چه مسیری صرف کنید.

طول دوره حسابداری مالی بازرگانی : 16 ساعت

 

فصل اول  

 • کلیات حسابداری
 • اهمیت حسابداری
 • تاریخچه حسابداری
 • تعریف حسابداری
 • استفاده کنندگان ازاطلاعات حسابداری
 • مفاهیم اساسی حسابداری و گزارشگری مالی
 • مفروضات حسابداری
 • اصول حسابداری
 • اصول محدود کننده
 • ویژگیها و خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری
 • استانداردهای حسابداری
 • انواع واحدهای اقتصادی
 • طبقه بندی واحدهای اقتصادی از نظر نوع مالکیت
 • طبقه بندی واحدهای اقتصادی از نظر هدف فعالیت
 • موسسات انتفاعی موسسات غیر انتفاعی
 • طبقه بندی واحدهای اقتصادی از نظر نوع فعالیت
 • چرخه حسابداری (گزارشگری مالی )

فصل دوم 

 • تجزیه و تحلیل معاملات و عملیات مالی
 • معادله اصلی حسابداری
 • تعریف اجزاء اصلی معادله اساسی حسابداری
 • قیمت خرید
 • مفهوم درآمد
 • مفهوم هزینه
 • رویدادهای مالی
 • تجزیه و تحلیل رویداد مالی

فصل سوم    

 • ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه و انتقال به دفتر کل و تهیه تراز آزمایشی
 • ثبت رویدادهای مالی در سند حسابداری
 • ثبت رویداد مالی در دفتر روزنامه
 • انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به دفتر کل
 • تهیه تراز آزمایشی

فصل چهارم    

 • بسط معادله اساسی حسابداری
 • سرمایه گذاری مجدد و برداشت صاحب واحد تجاری
 • پیش دریافت درآمد و پیش پرداخت هزینه
 • اصلاح و تعدیل حسابهای دفتر کل (ثبت اصلاحات در دفتر روزنامه و انتقال به دفتر کل )
 • اصلاح حساب موجودی ملزومات :

فصل پنجم  

 • استهلاک داراییهای ثابت
 • استهلاک
 • روشهای محاسبه هزینه استهلاک
 • روش محاسبه استهلاک
 • روش خط مستقیم

فصل ششم 

 • حسابداری موسسات بازرگانی
 • صورتهای مالی اساسی ترازنامه
 • صورت سود و زیان :
 • ترازنامه (صورت وضعیت مالی ):
 • دارائیهای جاری :
 • دارائی های غیر جاری :
 • بدهی های جاری :
 • بدهی های بلند مدت :
 • عملیات حسابداری در شرکت های بازرگانی
 • عملیات حسابداری خرید کالا:
 • تهیه صورت سود و زیان در موسسات بازرگانی
 • بستن حسابهای موقت در موسسات بازرگانی :
 • موجودیهای مواد و کالا
 • انواع موجودیها:
 • سیستمهای حسابداری موجودی کالا:
 • روشهای محاسبه بهای تمام شده موجودیها:

فصل هفتم    

 • اسناد تجاری و تغییرات حسابداری و اصلاح اشتباهات
 • اصلاح اشتباهات حسابداری
 • حسابداری اسناد تجاری و مطالبات
 • حسابهای دریافتنی
 • حسابهای دریافتنی غیر قابل وصول :
 • روشهای برآورد مطالبات غیر قابل وصول
 • درصدی از مانده مطالبات :
 • اسناد تجاری
 • انجام مراحل چرخه حسابداری در شرکتهای خدماتی با یک شرکت فرضی
 • تراز آزمایشی
 • تهیه ترازنامه و صورت تغییرات سرمایه
 • ثبت سند اختتامیه (بستن حسابهای دایمی )
 • استهلاک اثاثه اداری
 • استهلاک ساختمان
 • تهیه تراز آزمایشی اختتامیه
 • ثبت سند اختتامیه (بستن حسابهای دایمی )
 • انجام مراحل چرخه حسابداری در شرکتهای بازرگانی با یک شرکت فرضی

فصل هشتم    

 • مجموعه مقررات ارزی
 • مقدمه
 • واردات کالا از طریق گشایش اعتباراسنادی
 • شرایط گشایش اعتباربه صورت non operative
 • کنترل بیمه نامه کالای وارداتی
 • اخذ کارمزد خدمات بانکی
 • چگونگی ارسال اطلاعات مربوط به اعتبارات اسنادی گشایش یافته
 • تسجیل اسناد
 • اعتبار اسنادی تایید شده
 • اعتبار اسنادی مدت دار
 • پیش پرداخت ارزی
 • معامله اسناد اعتبار اسنادی گشایش شده
 • ظهرنویسی اسناد اعتبار اسنادی
 • گشایش اعتبار اسنادی
 • حواله های ارزی
 • آیین نامه اجرائی گشایش اعتبارات اسنادی اتکایی

  مشاهده تصویر بزرگتر