budget

دوره محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات

800,000 تومان

شهریه دوره :

برای فعال سازی رمز پویا میتوانید راهنمای فعال‌سازی رمز پویا را مطالعه نمایید.

توضیحات

عنوان دوره آموزشی:  محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات

فرآیند محاسبه بهای تمام شده شرکت‌های تولیدی از مجموعه‌ای از فعالیت‌های مهم و پیچیده تشکیل شده است که شامل شناخت فرآیند تولید، تعیین دوایر تولیدی و خدماتی، شناسایی مبانی تسهیم هزینه، شناسایی روش‌های ساخت محصولات، جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، عملیات محاسبه بهای تمام شده و اسناد حسابداری می‌باشد.
آنچه که از بهای تمام شده مدنظر مدیریت می‌باشد، گزارش‌های متنوع از بهای کالای ساخته شده، شناسایی انحرافات و موضوعاتی که سبب اتلاف هزینه‌ها می‌شوند، کمک به تعیین قیمت رقابتی محصولات می‌باشد. لذا حسابداران صنعتی نیازمند به تسلط به مباحث تحلیلی بهای تمام شده می‌باشند. از زاویه‌ای دیگر تعیین بهای تمام شده کالای فروش رفته بخشی زمان‌بر و پیچیده در تهیه صورت‌های مالی می‌باشد و رسیدن به آن نیازمند سرعت و دقت می‌باشد.
تعداد ساعت دوره آموزشی: 10 ساعت
سرفصل ها:
-تشریح مفاهیم حسابداری بهای تمام شده و آموزش انطباق آنها با امکانات سیستم بهای تمام شده راهکاران
-تعریف یک پروژه واقعی مربوط به یک شرکت تولیدی از مرحله تهیه گزارش شناخت تا مرحله تهیه صورت‌های مالی و اظهارنامه مالیاتی
-تهیه گزارش شناخت کلیه فعالیت‌های پروژه مذکور
-طراحی کدینگ حسابداری مورد نیاز بهای تمام شده
-تعیین دوایر و ایستگاه‌های کاری تولیدی
-تعیین مبانی تسهیم هزینه دوایر خدماتی به سایر دوایر و تعیین مبانی تسهیم هزینه دوایر تولیدی به ایستگاه‌های کاری
-تعیین رفتار هزینه در تمامی دوایر (تولیدی، خدماتی و اداری) اعم از هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم
-تعیین نوع کالا و کدینگ کالا (مواد، نیمه ساخته و محصول)
-تشریح انواع سیستم‌های بهایابی و نحوه انتخاب آنها
-آموزش نحوه ارتباط سیستم بهای تمام شده با سایر سیستم‌های یکپارچه راهکاران
-آموزش گزارش‌های سیستم بهای تمام شده. (گزارش تسهیم هزینه، گزارش‌های انحرافات، گزارش بهای تمام شده کالای فروش رفته و ….)
-تحلیل اسناد حسابداری صادر شده از سیستم بهای تمام شده
-آموزش مباحث مرتبط با بهای تمام شده در حوزه تهیه صورت‌های مالی و اظهارنامه مالیاتی

  مشاهده تصویر بزرگتر