Advanced-Business-Management

دوره مدیریت بازرگانی پیشرفته

800,000 تومان

شهریه دوره :

برای فعال سازی رمز پویا میتوانید راهنمای فعال‌سازی رمز پویا را مطالعه نمایید.

توضیحات

دوره مدیریت بازرگانی پیشرفته

مدیریت بازرگانی که سرآغاز آن کشور فرانسه می‌باشد، از دانشگاه ESCP Europe شروع شده است و به بحث درمورد پیرامون چگونگی کنترل سود، سرمایه، هزینه و استفادهٔ بهینه از امکانات موجود می‌پردازد. می‌توان گفت که هدف از این رشته آشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمان‌های بازرگانی، افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت مسائل مبتنی بر مدیریت، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مرتبط به هر یک از این مسائل، ارزیابی راه‌حل‌های مختلف در مورد هر مسئله، تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات می‌باشد.

 

تعداد ساعت آموزشی: 20 ساعت

سرفصل ها:

فصل اول   
آشنایی با بازرگانی
آشنایی با مدیریت بازرگانی
تعریف بازرگان
وظایف بازرگان
خدمات بازرگانان به تولید کنندگان
خدمات بازرگانان به مصرف کنندگان
خدمات بازرگانان به اقتصاد کشور
انواع بازرگانی
انواع واحدهای بازرگانی
حق العمل و پروانه حق العمل کاری
دسته بندی حق العمل‌کاران
فصل دوم    
بازرگانی خارجی
اینکوترمز (Incoterms)
مناطق آزاد تجاری (FREE TRADE ZONE)
تجارت متقابل (Counter trade)
انواع اسناد بازرگانی
علائم اختصاری تجاری
تشریفات مربوط به خرید کالا
اسناد حمل و بارنامه
اتاق بازرگانی چیست؟
انواع قراردادهای خارجی
مفهوم واردات
مدارک تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی
مدارک ابطال یا تعلیق کارت بازرگانی
همه چیز درباره کارت بازرگانی
مدارک تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی
مدارک تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی
روش های پرداخت در معاملات بازرگانی
سیستم هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا (HS)
اصول تجارت و بازرگانی
تعریف تجارت بین الملل
نظریه های مهم در تجارت بین الملل
فصل سوم    
صادرات و واردات
مشکلات و موانع صادرات غیرنفتى
انواع صادرات
صادرات در حمل دریائى
تشریفات غیر گمرکی قبل از ورود کالا به گمرک
تشریفات غیرگمرکى پس از خروج کالا از گمرک
تنوع کالاهاى صادراتى ایران
مشوق‌هاى صادراتى
بازایابى در صادرات
(Customs Formalities) تشریفات گمرکى
راهنمای صادرات
فصل چهارم    
روش تحقیق در مدیریت
چرا مدیران باید از تحقیق آگاهی داشته باشند؟
متغیر چیست؟
انواع متغیرها
رابطه بین متغیرها
انواع روش تحقیق
انواع طرح های تحقیقی
آزمایش های علت و معلولی
آزمون تعقیبی شفه
آزمون تعقیبی توکی
آزمون تحلیل واریانس ANOVA
آزمون (خی دو )
آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف(kolmogorove _ smirnov test):
آزمون  یو مان- ویتنی(Mann _Whitney U )
آزمون ویلکاکسون ( test wilcoxon)
آزمون فریدمن(Friedman)
مدیر و محققان مشاور
ارتباط مدیر با محققان مشاور
مراحل انجام یک پژوهش
فصل پنجم    
مدیریت خرید خارجی و
سیستم‌های خرید
(Material Management) مدیریت کالا
مراحل خرید خارجى
مبانی خرید کالا
مذاکره
خرید در سازمان‌های دولتی
سیستم خرید و تهیه ماشین‌آلات و مواد (نو و کهنه)
سیستم توزیع در ایران
فصل ششم    
نمایشگاه‌های بین‌المللی
تعریف و انواع نمایشگاه
تاریخچه نمایشگاه‌ها
تاریخچه تشکیل نمایشگاه‌های بین‌المللی
اهداف تشکیل
معیارها و نحوه انتخاب نمایشگاه مناسب
تعیین بودجه
بازاریابی برای صادرات در نمایشگاه
فصل هفتم    
بازرسی در بازرگانی
تاریخچه ی بازرسى در ایران
Surveiliance سورویانس بازرسى کیفیت و کمیت
کارمزد بازرسى
مقطع بازرسى
عدم تطابق کالا با سفارش
چه اشخاصى از گواهى بازرسى متنفع مى‌شوند
استانداردهاى مورد قبول مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتى ایران
اسناد بازرگانی خارجی
فصل هشتم 
مکاتبات
مکاتبه چیست
نامه نگاری اداری
مکاتبات بازرگانی و بازاریابی
مکاتبات تجاری و بازرگانی
توصیه های نگارشی
مکاتبات بازرگانی و نحوه نوشتن نامه تجاری
اجزای نامه تجاری

  مشاهده تصویر بزرگتر