Untitled-1

دوره سازمان جهانی تجارت(WTO)

800,000 تومان

شهریه دوره :

برای فعال سازی رمز پویا میتوانید راهنمای فعال‌سازی رمز پویا را مطالعه نمایید.

توضیحات

 دوره آموزشی سازمان جهانی تجارت(WTO)

 هدف کلی دوره: فراگیران در پایان دوره قادر خواهند بود:

-با اهداف و ماموریت های سازمان تجارت جهانی و الزامات پیوستن کشورها به آن آشنا خواهند شد.

-تبعات و پیامدهای الحاق به WTO و نقش سازمان ها در فراهم سازی الحاق به آن آشنا خواهند شد.

مدت زمان آموزشی: 8 ساعت

 

سرفصل های آموزشی:

-تعاریف مفاهیم و واژگان

-اهداف و تشکیلات و ماموریت های سازمان جهانی تجارت

-الزامات الحاق به سازمان جهانی تجارت و چگونگی روند الحاق

-مزایا و معایب الحاق به تجارت جهانی (WTO)

-تبعات الحاق به WOT

-ابعاد حقوقی الحاق به WTO

-WTO و قوانین گمرکی و مالیاتی،قوانین بیمه، قوانین بانکداری،…

– نقش سازمان ها و بخش های مختلف کشور در فراهم سازی زمینه های الحاق به WTO

-نقش WTO در تجارت بین الملل

  مشاهده تصویر بزرگتر