Republic-of-Iran

دوره سندچشم انداز جمهوری اسلامی ایران

800,000 تومان

شهریه دوره :

برای فعال سازی رمز پویا میتوانید راهنمای فعال‌سازی رمز پویا را مطالعه نمایید.

توضیحات

عنوان دوره آموزشی:

سندچشم انداز جمهوری اسلامی ایران(1)

هدف کلی دوره: ایجاد زمینه مشارکت نخبگان( تصمیم سازان و تصمیم گیران) در جهت عملیاتی نمودن اهداف سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران

 

مدت زمان آموزشی:8 ساعت

 

سرفصل های آموزشی

1)مبانی برنامه ریزی و توسعه

2)اصول تغییر و پارادایم

3)مبانی علمی چشم انداز

4)مطالعه تطبیقی تحقق اسناد توسعه در ایران و جهان

5)فرآیند تدوین و معرفی ابعاد سند چشم انداز

6)تحلیل منطقه ای آسیا جنوب غربی به عنوان قلمرو نفوذ اهداف سند

7)بررسی الزامات و راهکارهای تحقق سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران

  مشاهده تصویر بزرگتر