Financial-Management

دوره مدیریت مالی

890,000 تومان

شهریه دوره :

برای فعال سازی رمز پویا میتوانید راهنمای فعال‌سازی رمز پویا را مطالعه نمایید.

توضیحات

دوره مدیریت مالی 

این روز ها به دلیل پدید آمدن عصر تکنولوژی  و پیشرفته شدن جوامع، اتفاق هایی می افتد که شاید در گذشته به وجود آمدن آن امری غیر ممکن تلقی می شد. همین طور پدید آمدن زمینه هایی که موجب آسایش بیشتر میشد، اگر در سال های اخیر به میان آمده بود، نسبت به الان در بین مردم رنگ و رویی عجیب نداشت. البته تعداد بی شماری از علوم نظیر مدیریت مالی در گذشته نیز موجود بوده اند اما به دلیل پیشرفته شدن جوامع، تغییرات بسیاری در آن حاکم شده است. بر همین اساس موسسه آموزشی بر آن است تا با ارائه دوره مدیریت مالی، اطلاعات کاربردی و ارزشمندی را در اختیار دانش پذیران و متقاضیان قرار دهد.

طول دوره مدیریت مالی : 16 ساعت 

 

سرفصل های آموزشی

فصل اول

 • آشنایی با مدیریت مالی
 • تعریف مدیر مالی
 • اهداف مدیر مالی
 • وظایف مدیر مالی

فصل دوم

 • تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و جریانهای نقدی
 • انواع صورتهای مالی
 • اقلام اصلی صورتهای مالی
 • نسبت های مالی

فصل سوم

 • پیش بینی مالی و برنامه ریزی و بودجه بندی
 • بودجه یا برنامه مالی
 • بودجه عملیاتی
 • اهداف و مزایای بودجه ریزی عملیاتی
 • چالشهای بودجه ریزی عملیاتی
 • عناصر و مولفه های استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی
 • روش مناسب بودجه ریزی عملیاتی
 • روش تهیه بودجه
 • روشهای برآورد هزینه ها
 • بودجه برنامه ای
 • بودجه عملیاتی

فصل چهارم

 • اتخاذ تصمیمات مالی با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول
 • ارزش آتی
 • دلیل وجود ارزش زمانی برای پول
 • ارزش فعلی

فصل پنجم

 • بودجه بندی سرمایه ای
 • طبقه بندی بودجه
 • نظام آمارهای مالی دولت GFS
 • طبقه بندی بودجه در ایران
 • روشهای ارزیابی پروژه های سرمایه ایی
 • دوره برگشت سرمایه
 • خالص ارزش فعلی
 • نرخ بازده داخلی (IRR)
 • شاخص نرخ سودآوری
 • اجاره بلند مدت

فصل ششم

 • مدیریت سرمایه در گردش
 • سرمایه در گردش و اهمیت آن
 • اهمیت مدیریت سرمایه در گردش
 • ماهیت سرمایه در گردش
 • منابع و مصارف سرمایه در گردش
 • مدیریت سرمایه در گردش در مرحله عمل
 • استراتژى سرمایه در گردش و ریسک و بازده
 • گردش نقدی عملیاتی و عملکرد شرکت
 • دارائی های جاری و بدهی های جاری
 • دارایی های بلند مدت
 • سایر دارایی ها
 • موجودی نقد
 • حسابهای دریافتنی
 • موجودی کالا
 • سیستم های حسابداری موجودی کالا
 • روشها و مدل ارزیابی موجودی کالا
 • روشهای برآوردی ارزیابی موجودی کالا
 • مدل عارضه یابی و تحلیل جامع مدیریت موجودی کالا
 • رویکرد بالینی
 • رویکرد کلینیکال
 • حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مسئله‌‌‌‌‌‌‌‌‌خیز در مدیریت موجودی کالا
 • تشـــریح نسبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها

فصل هفتم

 • تامین مالی کوتاه مدت و بلند مدت
 • مزایا و معایب تامین مالی کوتاه مدت و بلند مدت
 • تامین مالی بلند مدت
 • وام موسسات مالی تجاری
 • اوراق تجاری
 • تامین مالی از طریق حسابهای دریافتنی

فصل هشتم

 • ریسک ،بازده و ارزیابی اوراق بهادار
 • ریسک
 • عناصر اصلی ریسک
 • ریسک و بازده مجموعه سرمایه گذاری
 • اندازه گیری مخاطره
 • خط بازار سهام

فصل نهم

 • کاربرد دارائی ها و وجوه ایجادکننده هزینه ثابت
 • انواع هزینه ها
 • تابع هزینه
 • انواع هزینه
 • نقطه سر به سر
 • اهرم و انواع آن
 • نظریه ساختار سرمایه
 • تئوری ساختار سرمایه
 • تئوری اطلاعات نامتقارن یا تئوری هشدار دهنده
 • ساختار مطلوب در عمل
 • تعبیر میلر از تئوری ساختار سرما

  مشاهده تصویر بزرگتر