کارمندان دولت

  • 20 ژوئن 2021 - 17:08

نحوه پرداخت وجه

نحوه پرداخت وجه

پرداخت وجه در سایت کارمندان دولت به صورت پرداخت اینترنتی صورت می گیرید.
کاربران بعد از ثبت سفارش، هزینه آن را به صورت آنلاین از طریق درگاه اینترنتی پرداخت کرده و پرداخت موفق هزینه به معنی ثبت قطعی سفارش است و بلافاصله پس از پرداخت هزینه سفارش، پیامک ثبت موفق سفارش برای کاربر ارسال می‌شود. کاربر بلافاصله پس از دریافت پیامک ثبت سفارش می تواند به ثبت رزومه و ثبت کار دسترسی پیدا کند.

در صورتی که به هر دلیلی، وب‌سایت کارمندان دولت قادر به ارائه خدمات ذکر شده در صفحه محصولات و خدمات خود نباشد، موظف است مبلغ دریافت شده از کاربر را به طور کامل به وی بازگرداند.
اما در شرایطی که کاربر تصمیم به لغو همکاری بگیرد، وب‌سایت کارمندان دولت فقط در صورتی که فعالیت آغاز نشده باشد، موظف به بازگشت وجه است و در صورتی که کار آغاز شده باشد، تصمیم‌گیری در زمینه بازگشت وجه، کاملاً به عهده این وب‌سایت است و هیچ‌گونه تعهدی در این زمینه وجود ندارد.

استرداد وجه

در صورتی که به هر دلیلی، وب‌سایت کارمندان دولت قادر به ارائه خدمات ذکر شده در صفحه محصولات و خدمات خود نباشد، موظف است مبلغ دریافت شده از کاربر را به طور کامل به وی بازگرداند.
اما در شرایطی که کاربر تصمیم به لغو همکاری بگیرد، وب‌سایت کارمندان دولت فقط در صورتی که فعالیت آغاز نشده باشد، موظف به بازگشت وجه است و در صورتی که کار آغاز شده باشد، تصمیم‌گیری در زمینه بازگشت وجه، کاملاً به عهده این وب‌سایت است و هیچ‌گونه تعهدی در این زمینه وجود ندارد.

 

دفتر اصفهان:
خیابان آزادی، خیابان سعادت آباد، هولدینگ پارس پندار نهاد
تلفن: 03191009701 ______ 03191009001